Czemu nasze osiedla?

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na terenie Gdańska od 1982roku.

Zrealizowane osiedla charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu, łatwym i wygodnym połączeniem komunikacyjnym z innymi osiedlami Trójmiasta. Inwestycjom towarzyszą budowa parkingów, garaży, lokali użytkowych oraz placów zabaw dla dzieci.

 

DOTYCZĄCE DOCIEPLENIA CZĘŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” zwraca się z zapytaniem ofertowym o możliwość wykonania docieplenia część budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię.

Zakres został przedstawiony w poniższej tabeli:

poz

wyszczególnienie robót

zakres rzeczowy dla budynku Jeleniogórska 2-8

zakres rzeczowy dla budynku Jeleniogórska 10

1

Docieplenie ścian metodą lekką – mokrą płytami styropianowymi gr.18cm

elew.pół-wsch    130 m2

elew.pół-wsch    185 m2

elew.pół-zach     140 m2

2

Docieplenie ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm

elew.pół-wsch    3,4 m2

 

elew.pół-wsch    10 m2

elew.pół-zach     10 m2

3

Gruntowanie, wklejenie siatki i kołkowanie

jak wyżej pozycja 1 i 2 łącznie

jak wyżej pozycja 1 i 2 łącznie

4

Wykonanie tynku mineralnego  barwionego w masie opcjonalnie malowanego farbami o dużej odporności na rozwój mikroorganizmów w kolorystyce zatwierdzonej z Zamawiającym

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

5

Demontaż starych i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze białym

elew.pół-wsch    1,40 m2

 

elew.pół-wsch    3,50 m2

elew.pół-zach     4 m2

6

Demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich

elew.pół-wsch    1,50 m2

elew.pół-wsch    3,7 m2

elew.pół-zach     1,6 m2

7

Demontaż i ponowny montaż rur spustowych

elew.pół-wsch       2  szt

elew.pół-wsch      2  szt

elew.pół-zach       1  szt

8

Malowanie podbitki dachowej drewnianej

elew.pół-wsch    7,50 m2

elew.pół-wsch    10,0 m2

elew.pół-zach     8,50 m2

 

Dodatkowe informacje:

1.       Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej styropianu minimum 0,035W/mK

2.       Wymagane pełne osłonięcie rusztowań siatką

3.       W ofercie należy podać:

- ceny w rozbiciu na poszczególne budynki i rodzaje robót

- stawki jednostkowe i narzuty, które będą podstawą do wyceny ewentualnych robót dodatkowych

- deklarowany okres gwarancji

- system wyprawy, który zostanie wykorzystany do wykonania prac

        4.   Podane wielkości są orientacyjne i Oferent winien dokonać wizji lokalnej, oględzin i pomiarów.

        5.   Zamawiający informuje, że w trakcie trwania prac z wejścia i wjazdu do budynku będą korzystać

              mieszkańcy.

        7.   W ofercie należy uwzględnić zdjęcie części podbitki dachowej i ułożenie styropianu do końca ściany.

        8.   W ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie okien, drzwi wejściowych i bramy garażowej przed

              zabrudzeniem.

        9.   Dodatkowych informacji udziela inspektor nadzoru Kazimierz Purowski 601-614-826.

Termin realizacji od 19 październik 2016 do 21 listopada 2016 roku

 

Termin składania ofert mija 10 października 2016 roku.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” pragnie poinformować, że w grudniu 2015 roku zakończył się proces wdrażania nowego systemu ewidencji księgowej. Zakupienie i zainstalowanie nowoczesnego systemu miało na celu stworzenie możliwości wprowadzenie indywidualnych kont obsługi księgowej dla mieszkańców wraz z możliwością pozyskiwania wielu informacji na temat stanu bieżących i wcześniejszych rozliczeń oraz aktualnych ważnych informacji nie tylko o charakterze księgowym.

  Wprowadzenie indywidualnych kont planujemy na IV kwartał 2016 roku. Będziemy Państwa z dużym wyprzedzeniem informować o koniecznych do wykonania działaniach, tak aby każdy mógł bezpiecznie i bez kłopotu przejść do nowego systemu rozliczeń.

   Bardzo ważne jest abyśmy posiadali aktualne dane, dotyczące adresów do korespondencji oraz adresów mailowych i numerów telefonów. Prosimy o aktualizację w przypadku zmiany.


 

SM Zakoniczyn informuje, że na podstawie uzyskanych głosów mieszkańców realizacja monitoringu osiedla nie zostanie zrealizowana.

Oddano głosów: 63 za, 81 przeciw.


 

Ostatnie mieszkanie!

W naszej ofercie pozostało ostatnie mieszkanie z poddaszem użytkowym! Pow. 85 m2 - 2-poziomowe!
> Czytaj dalej!

Hala garażowa

Dostępne miejsca w hali garażowej w cenie 1800 zł netto +23% VAT. (pow. od 12,3 m2 do 19,4 m2)

Wynajem miejsc postojowych

UWAGA! Posiadamy jeszcze miejsca postojowe do wynajęcia!

SM Zakoniczyn IT Kris