Czemu nasze osiedla?

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na terenie Gdańska od 1982roku.

Zrealizowane osiedla charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu, łatwym i wygodnym połączeniem komunikacyjnym z innymi osiedlami Trójmiasta. Inwestycjom towarzyszą budowa parkingów, garaży, lokali użytkowych oraz placów zabaw dla dzieci.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakoniczyn poszukuje do stałej współpracy wykonawców drobnych prac remontowych :

• Ogólno- budowlanych,

• Sanitarnych,

• Elektrycznych,

• Dekarskich,

polegających miedzy innymi na naprawach, usuwaniu awarii, likwidacji skutków awarii 

w mieszkaniach , części wspólnych budynków oraz na  terenach przyległych.

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółdzielni lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o podanie : nazwy firmy, zakresu działalności, prace wykonane dotychczas obejmujące powyższy zakres, cenę jednostkową wraz z narzutami.

 

Informujemy, że Spółdzielnia uzyskała zaświadczenia z Urzędu Miasta o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych. Spółdzielnia złożyła wnioski o udzielenie bonifikaty dla udziałów związanych z lokalami mieszkalnymi. Obecnie oczekuje na decyzję z Urzędu Miasta o jej udzielaniu i warunkach spłaty. Zakończenie procedury przekształcenia planujemy do końca marca 2020 roku. Ostateczną informacją o kosztach i warunkach przekształcenia przekażemy Państwu w miesiącach III/IV 2020r.

 

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych /RODO/ czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 - art. 14 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku 80-180 Gdańsk ul. Piotrkowska 33C, numer KRS 0000007726, telefon 58 34108030, email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) Dane przetwarzane są w celu rozliczania mediów, opłat eksploatacyjnych, realizacji umów, działalności kulturalno-oświatowej, windykacyjnej, przeglądów okresowych, zgłaszania szkód do firm ubezpieczeniowych, oraz innych realizowanych na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu spółdzielni i wewnętrznych aktów normatywnych spółdzielni /regulaminów/.

c) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny ich pozyskania.

d) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w statucie SM „Zakoniczyn” a po tym czasie zgodnie z przepisami prawa.

e) Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do prawa do przenoszenia danych,

f) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym /i warunkiem zawarcia umowy,

 h) Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych wobec takiej osoby.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku

 

Ciekawe oferty!

 
 

Hala garażowa

Dostępne miejsca w hali garażowej w cenie 1800 zł netto +23% VAT. (pow. od 12,3 m2 do 19,4 m2)

Wynajem miejsc postojowych

UWAGA! Posiadamy jeszcze miejsca postojowe do wynajęcia!

SM Zakoniczyn IT Kris