Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakoniczyn poszukuje do stałej współpracy wykonawców drobnych prac remontowych :

• Ogólno- budowlanych,

• Sanitarnych,

• Elektrycznych,

• Dekarskich,

polegających miedzy innymi na naprawach, usuwaniu awarii, likwidacji skutków awarii 

w mieszkaniach , części wspólnych budynków oraz na  terenach przyległych.

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółdzielni lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o podanie : nazwy firmy, zakresu działalności, prace wykonane dotychczas obejmujące powyższy zakres, cenę jednostkową wraz z narzutami.

 

Informujemy, że Spółdzielnia uzyskała zaświadczenia z Urzędu Miasta o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych. Spółdzielnia złożyła wnioski o udzielenie bonifikaty dla udziałów związanych z lokalami mieszkalnymi. Obecnie oczekuje na decyzję z Urzędu Miasta o jej udzielaniu i warunkach spłaty. Zakończenie procedury przekształcenia planujemy do końca marca 2020 roku. Ostateczną informacją o kosztach i warunkach przekształcenia przekażemy Państwu w miesiącach III/IV 2020r.

 

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych /RODO/ czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 - art. 14 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku 80-180 Gdańsk ul. Piotrkowska 33C, numer KRS 0000007726, telefon 58 34108030, email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) Dane przetwarzane są w celu rozliczania mediów, opłat eksploatacyjnych, realizacji umów, działalności kulturalno-oświatowej, windykacyjnej, przeglądów okresowych, zgłaszania szkód do firm ubezpieczeniowych, oraz innych realizowanych na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu spółdzielni i wewnętrznych aktów normatywnych spółdzielni /regulaminów/.

c) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny ich pozyskania.

d) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w statucie SM „Zakoniczyn” a po tym czasie zgodnie z przepisami prawa.

e) Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do prawa do przenoszenia danych,

f) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym /i warunkiem zawarcia umowy,

 h) Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych wobec takiej osoby.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku

 

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 R.
więcej na www.czystemiasto.pl

Przypominamy, że Państwa nieruchomości przypisane są do następujących altan: adres altany (nr nieruchomości przypisanych) Jeleniogórska 8a -parking (Jeleniogórska 2,4,6,8, 8a,10,12,14 ,16,18,34,41,43,45.). Jeleniogórska 24 (Jeleniogórska 20,22,24,26,28). Jeleniogórska 31 (Jeleniogórska 30,32,31,33,35 ). Jeleniogórska 37 (Jeleniogórska 37,39,47,49). Jeleniogórska 51 (Jeleniogórska 51,53,55,61,63,65). Jeleniogórska 57 (Jeleniogórska 57,59). Piotrkowska 33 (Piotrkowska 33,35,37). Piotrkowska 41( Piotrkowska 39, 41). Nowosądecka 5 (Nowosądecka 1,5 ). Nowosądecka 3 (Nowosądecka 3). Bergiela 2 (Bergiela 2,4). Bergiela 6 (Bergiela 6 ). Bergiela 8 (Bergiela 8,10 D,E,F). Bergiela 10a (Bergiela 10 A,B,C).

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Spółdzielni przede wszystkim drogą elektroniczną lub telefonicznie. Prosimy ograniczyć osobisty kontakt do wyjątkowych sytuacji. Godziny pracy Spółdzielni nie ulegają zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------

SM Zakoniczyn IT Kris