SM „Zakoniczyn” informuje, że świadczeniem usług TV i Internet na niżej wymienionych zasobach spółdzielni zajmują się następujące firmy:

 Jeleniogórska 2-65 oraz Piotrkowska 33-41, Nowosądecka 1-15

MULTIMEDIA POLSKA 345 345 345

UPC BOK- 801-94-94-80, 

Telekomunikacja Polska ORANGE: 801 234 567

VECTRA 801 080 180, 58 742 65 00

NETIA 801 802 803

 

 

Bergiela 2-10

 

 

 MULTIMEDIA POLSKA 345 345 345

UPC BOK- 801-94-94-80, 

Telekomunikacja Polska ORANGE: 801 234 567

VECTRA 801 080 180, 58 742 65 00

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z usługodawcami.

SM Zakoniczyn IT Kris